Prezes Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie.

Zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, objętych niniejszym ogłoszeniem, do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od dnia 01 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ lub jego następcą prawnym w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Prezes Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie.
Przewiń na górę