Autor: CZMZ

Remont Sali Obserwacyjnej

W najbliższym czasie do użytku zostanie oddana nowo-wyremontowana sala obserwacyjna przy izbie przyjęć. Pozostały jedynie ostatnie szlify. Mamy nadzieję, że zmiana pozytywnie wpłynie na Państwa komfort przebywania w naszym szpitalu.

Realizacja projektu: „Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie”

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp.z o.o. w Żyrardowie realizuje projekt pt: „Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencłału na Mazowszu” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Wpjewództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zasadniczym celem […]

Przewiń do góry