Prezes Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie.

Zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, objętych niniejszym ogłoszeniem, do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od dnia 01 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2027 roku nie później jednak niż do dnia zakończenia obowiązywania […]

Uruchomienie gabinetu lekarza „rodzinnego” POZ w Żyrardowskim Szpitalu.

Informujemy, że Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie w 3 kwartale br. rozszerzy zakres prowadzonej działalności medycznej o gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) dla dzieci oraz dorosłych. W gabinecie dostępny będzie lekarz, pielęgniarka oraz położna.Pozwoli to zapewnić Państwu i Państwa rodzinom opiekę medyczną o najszerszym możliwym zakresie dostępnym w jednej lokalizacji i […]

Dzień dziecka w Żyrardowskim Szpitalu.

Z okazji Dnia Dziecka Prezes Szpitala Powiatowego w Żyrardowie – Marcin Pluta odwiedził młodszych Pacjentów przebywających w tym dniu w oddziale pediatrycznym. Z okazji ich święta Prezes złożył życzenia szybkiego powrotu do zdrowia oraz przekazał słodkie upominki.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych w żyrardowskim szpitalu.

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w dniu 15 maja w żyrardowskim szpitalu odbyło się uroczyste spotkanie, na którym Prezes szpitala Marcin Pluta w imieniu własnym jak również w imieniu Starosty Krzysztofa Dziwisza i władz Powiatu Żyrardowskiego złożył Pielęgniarkom i Położnym pracującym w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie serdeczne […]

Kolejny sprzęt medyczny trafia do Pacjentów Żyrardowskiego Szpitala!

W dniu 13 lutego miało miejsce przekazanie darowizny sprzętu medycznego na rzecz Żyrardowskiego Szpitala. Dzięki staraniom Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie przy udziale Prezydenta Miasta Żyrardowa – Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego Fundacja Nestor przekazała na ręce Krzysztofa Dziwisza – Starosty Powiatu Żyrardowskiego oraz Marcina Pluty – Prezesa Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. […]

Wznowienie przyjęć

Informujemy , iż w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz w Oddziale Neonatologicznym Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego SP. Z O.O. z siedzibą w Żyrardowie przy UL. Limanowskiego 30, od dnia 02-01-2023 r. wznowione zostały przyjęcia.

Przewiń na górę