Teleporady psychologicze

Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że w tym trudnym dla nas czasie istnieje możliwość skorzystania z teleporady psychologicznej. Numery telefonów znajdują się na załączonej grafice.

Wstrzymanie przyjęć do szpitala i przychodni/poradni.

Komunikat NFZ:„Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego. Dotyczy to przede wszystkim planowanych pobytów w szpitalach w […]

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, pragniemy podziękować za trud i olbrzymie zaangażowanie, dziękujemy za szacunek i życzliwość okazywaną pacjentom. Życzymy wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom, Położnym wiele spokoju, spełnienia i wytrwałości. ❤️Dziękujemy Wam za okazane serce❤️

Serdecznie dziękujemy

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy każdej osobie wspierającej nasz szpital w tym trudnym czasie. Przed dokonaniem zakupów na rzecz szpitala prosimy o kontakt na adres mailowy pomoc@szpitalzyrardow.pl lub sekretariat@szpitalzyrardow.pl, w celu ustalenia priorytetowego zapotrzebowania. Pragniemy aby pomoc udzielona szpitalowi była jak najefektywniej spożytkowana.

Przewiń do góry