Wykaz telefonów

Szczegółowy wykaz numerów telefonów:
Zarząd CZMZ

Sekretariat 46 8543388
Fax 46 8543304

Dyrektor ds. Lecznictwa
Sekretariat 46 8543388
Fax 46 8543304

Pielęgniarka Naczelna
Telefon 46 8543202

Samodzielne Stanowiska
Specjalista ds. Higieny i Epidemiologii 46 8543342
Starszy Inspektor ds. BHP 46 8543313

Rejestracja Szpitalna
Rejestracja Szpitalna 46 8543260

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Sekretariat 46 8543284
Pielęgniarki 46 8543238

Oddział Chorób Wewnętrznych
Ordynator 46 8543305
Lekarze 46 8543241
Dyżurka Pielęgniarek 46 8543298 46 8543247
Pielęgniarka Oddziałowa 46 8543359
Sala Wzmożonego Nadzoru Kardiologicznego 46 8543246

Oddział Chirurgii Ogólnej
Ordynator 46 8543364
Lekarze 46 8543279
Lekarze 46 8543332
Pielęgniarka Oddziałowa 46 8543275
Dyżurka Pielęgniarek 46 8543262 46 8543280
Sala pooperacyjna 46 8543277

Oddział Medycyny Paliatywnej
Ordynator 46 8543223
Lekarze 46 8543330
Pielęgniarki 46 8543323 46 8543267

Oddział Neurologiczny
Ordynator i Sekretariat 46 8543336
Lekarze 46 8543390 46 8543285 46 8543277
Pielęgniarki 46 8543339

Oddział Pediatryczny
Lekarze 46 8543220
Pielęgniarki 46 8543329

Oddział Ginekologiczno – Położniczy
Lekarze 46 8543212
Pielęgniarki 46 8543362

Oddział Neonatologiczny
Lekarze 46 8543269
Pielęgniarki 46 8543226

Oddział Otolaryngologiczny sekretariat/zapisy  515 410 191
Oddział Otolaryngologiczny
Ordynator 46 8543366
Pielęgniarki 46 8543252

Oddział Reumatologiczny
Ordynator 46 8543338
Lekarze 46 8543237
Pielęgniarki 46 8543238
Pielęgniarka Oddziałowa 46 8543284

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
Lekarze 46 8543373
Pielęgniarki 46 8543322 46 8543335 46 8543379

Izba Przyjęć
Izba Przyjęć 46 8543325
Fax 46 8543380

Poradnia Rehabilitacyjna
Rejestracja 46 8543271

Pracownie diagnostyczne
Rejestracja Pracowni RTG 46 8543326
Pracownia USG 46 8543287
Pracownia Endoskopowa 46 8543217
Pracownia EEG 46 8543289
Pracownia Echokardiografii, Pracownia Prób Wysiłkowych 46 8543258
Pracownia Tomografii Komputerowej 46 8543302 46 8543308

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik pracowni laboratoryjnej 46 8543259
Biochemia / FAX 46 8543328
Punkt pobrań krwi 46 8543340
Pracownia Serologiczna i Bank Krwi 46 8543272

Apteka
Kierownik Apteki 46 8543345
Ekspedycja 46 8543368

Oddział Intensywnej Terapii i Ratownictwa Medycznego
Pielęgniarki 46 8543276

Centralna Sterylizacja
Centralna Sterylizacja 46 8543309

Poradnie Specjalistyczne
Rejestracja Poradni: Urologicznej, Ginekologiczno-Położniczej, Kardiologicznej, Laryngologicznej, Dermatologicznej, Reumatologicznej, Neurologicznej 46 8543351 46 8543310
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 46 8543371
Poradnia kardiologiczna 46 8543352
Rejestracja Poradni: Chirurgii Ogólnej, Preluksacyjnej, Chirurgii Dziecięcej 46 8543365
Pielęgniarka Koordynująca 46 8543263
Poradnia Otolaryngologiczna 46 8543278
Poradnia Cytologiczna 46 8543206
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 46 8543391
Poradnia Urologiczna 46 8543349
Poradnia Dermatologiczna 46 8543385
Poradnia Reumatologiczna 46 8543382
Poradnia Neurologiczna 46 8543395
Poradnia Medycyny Pracy 46 8543229
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 46 8543319

Przewiń do góry