Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie rozpoczyna realizację projektu pn. „Termomodernizacja 5 budynków należących do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o.

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie

rozpoczyna realizację projektu pn. „Termomodernizacja 5 budynków należących do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o.” w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedsięwzięcie przewiduje termomodernizację wraz z OZE 5 budynków Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, tj. budynku Archiwum, budynku Neurologii i Reumatologii, budynku Poradni Zdrowia Psychicznego, budynku Przychodni Specjalistycznej oraz budynku ZOL Paliatywnego. Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji energetycznej ww. budynków, w których będzie realizowany następujący zakres prac:

 1. budynek Archiwum, ul. Limanowskiego 30, Żyrardów:
 • modernizacja instalacji c.o.,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu niewentylowanego,
 • wymiana stolarki okiennej zewnętrznej,
 • wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • modernizacja wentylacji,
 • modernizacja c.w.u.,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.
 1. budynek Neurologii i Reumatologii „M”, ul. Limanowskiego 30, Żyrardów:
 • modernizacja instalacji c.o.,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • docieplenie stropodachu,
 • modernizacja źródła ciepła dla systemu c.w.u.
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.
 1. budynek Poradni Zdrowia Psychicznego „G”, ul. Limanowskiego 30, Żyrardów:
 • modernizacja instalacji c.o.
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • docieplenie stropu,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • modernizacja instalacji c.w.u.,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.
 1. budynek Przychodni Specjalistycznej „I”, ul. Limanowskiego 30, Żyrardów:
 • modernizacja instalacji c.o.
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • docieplenie stropodachu,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • modernizacja instalacji c.w.u.,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.
 1. budynek ZOL Paliatywny „C”, ul. Limanowskiego 30, Żyrardów:
 • modernizacja instalacji c.o.
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • docieplenie stropodachu,
 • docieplenie stropu zewnętrznego,
 • modernizacja źródła ciepła dla systemu c.w.u.
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, zmniejszenia emisji CO2, poprawy warunków użytkowania budynków, wpłynie na promowanie nowych technologii w budownictwie (OZE), wpłynie również na poprawę świadomości ekologicznej obywateli.

Wartość całkowita projektu:                                                      11 094 032,00 PLN

Wartość kwalifikowana projektu:                                             10 734 368,00 PLN

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW:    10 197 649,00 PLN

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie rozpoczyna realizację projektu pn. „Termomodernizacja 5 budynków należących do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o.
Przewiń na górę