Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie rozpoczyna realizację projektu pn. „Termomodernizacja 5 budynków należących do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o.

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie rozpoczyna realizację projektu pn. „Termomodernizacja 5 budynków należących do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o. o.” w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedsięwzięcie przewiduje termomodernizację wraz […]

„Termomodernizacja pawilonów „A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie”

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie realizuje projekt pn. „Termomodernizacja pawilonów „A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie” w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 Poprawa jakości powietrza Cześć 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji […]

Realizacja projektu: „Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie”

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp z o.o. w Żyrardowie zrealizowało projekt pt: „Rozwój e-usług medycznych w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału na Mazowszu” Działania 2.1 „E-usługi” Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zasadniczym […]

Przewiń na górę