Zasady odwiedzin w CZMZ sp. z o.o.

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o. o. (dalej: Spółka) z siedzibą  w Żyrardowie przy ul. B. Limanowskiego 30 informuje, że związku z ogłoszeniem przez administrację publiczną złagodzenia przepisów dotyczących funkcjonowania w przestrzeni publicznej wprowadzonych w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 od dnia 01.07.2021r wprowadza możliwość odwiedzin chorych przebywających w Oddziałach szpitalnych Spółki zgodnie z poniższymi zasadami.
1. Odwiedziny pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym opisane zostały w Procedurze Odwiedzin ZOL.
2. Odwiedziny w pozostałych oddziałach szpitalnych, w tym w Oddziale Medycyny Paliatywnej odbywają się wyłącznie za wiedzą i zgodą Ordynatora Oddziału, który wyznacza czas, miejsce i rodzaj środków ochrony indywidualnej dla pacjenta oraz osób odwiedzających.

Spółka zastrzega, że z uwagi na bezpieczeństwo i komfort wszystkich Pacjentów oraz ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzone okresowe ograniczenie odwiedzin.

Zasady odwiedzin w CZMZ sp. z o.o.
Przewiń na górę