„Termomodernizacja pawilonów „A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie”

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie realizuje projekt pn. „Termomodernizacja pawilonów „A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie” w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 Poprawa jakości powietrza Cześć 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji energetycznej dwóch budynków Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, w których będzie realizowany następujący zakres prac:

1. Budynek A, ul. Limanowskiego 30, Żyrardów:

 • docieplenie przegród zewnętrznych części nowszej
 • docieplenie stropodachu w części nowszej
 • docieplenie dachu części starszej wraz wymianą więźby dachowej
 • wymiana okien
 • wymiana drzwi
 • modernizacja systemu grzewczego oraz wymiana instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u.
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne

2. Budynek B, ul. Limanowskiego 30, Żyrardów:

 • docieplenie ścian zewnętrznych
 • docieplenie poddasza części wyższej
 • docieplenie ścian zewnętrznych łączników 
 • docieplenie dachu nad łącznikami
 • wymiana okien
 • wymiana luksferów
 • wymiana drzwi
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne
 • montaż ogniw fotowoltaicznych
 • modernizacja systemu grzewczego oraz wymiana instalacji wewnętrznych c.o., c.w.u.

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł konwencjonalnych w budynkach CZMZ w Żyrardowie oraz redukcja emisji CO2 wynikająca ze zmniejszonego zużycia energii oraz wykorzystania OZE w celu pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną.

Całkowita wartość projektu: 12.410.553,00 zł

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW: 5.413.304,00

Dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW: 954.188,00 zł

„Termomodernizacja pawilonów „A” i „B” Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o. w Żyrardowie”
Przewiń na górę