Rekomendacje Inspekcji Sanitarnej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie we wszystkich palcówkach opieki długoterminowej, hospicjach, ZPO, ZOL, domach spokojnej starości, schroniskach dla osób samotnych itp. oraz wszystkich DPS:

NAKAZUJE:

  1. Zaostrzenie i bezwzględne przestrzeganie nadzoru sanitarnego w obiekcie
  2. Zakaz odwiedzin osób z zewnątrz
  3. Zakaz wychodzenia mieszkańców z obiektu
  4. Umieszczenie w widocznych miejscach na zewnątrz i wewnątrz obiektu informacji o powyższych zakazach

http://zyrardow.psse.waw.pl/rekomendacje

Rekomendacje Inspekcji Sanitarnej
Przewiń na górę