Otwarcie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego  sp. z o.o. w Żyrardowie

W dniu 18 maja o godzinie 15.00 w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego  sp. z o.o. w Żyrardowie odbyło się otwarcie nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Obrazowej. W uroczystości udział wzięli Prezes Zarządu CZMZ sp. z o.o. –  Marcin Pluta, Starosta Powiatu Żyrardowskiego – Krzysztof Dziwisz,  członkowie Zarządu Powiatu Żyrardowskiego:  Stanisław Nalej oraz Krzysztof Rdest, a także Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego – Klaudiusz Stusiński oraz pracownicy Żyrardowskiego Szpitala.

Zarówno zakup sprzętu medycznego w postaci Tomografu Komputerowego oraz Aparatu RTG jak i remont i adaptacje pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej sfinansowane zostały w ramach realizacji projektu pn.  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Wartość Tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń :  1 688 100 zł

Wartość Aparatu RTG  wraz z adaptacją pomieszczeń :  1 234 207,66 zł

Całkowita wartość zakupów inwestycyjnych dla żyrardowskiego szpitala wyniosła ponad 4 mln zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co  przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Władze Powiatu Żyrardowskiego na czele ze Starostą Krzysztofem Dziwiszem upatrują w realizacji tego projektu wielką szansę na podniesienie poziomu jakości usług medycznych szpitala oraz zniwelowanie do minimum czasu oczekiwania na wykonanie badań w zakresie tomografii komputerowej i prześwietleń rentgenowskich.

Otwarcie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego  sp. z o.o. w Żyrardowie
Przewiń na górę