Dofinansowanie Projektu z Funduszy Europejskich

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa
i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Dofinansowanie projektu:  75.270,88 zł

Dofinansowanie Projektu z Funduszy Europejskich
Przewiń na górę