Druga odsłona rewitalizacji Żyrardowskiego Szpitala

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie nie zwalnia tempa i rozpoczyna kolejną już realizację projektu dotyczącego termomodernizacji 5 budynków należących do żyrardowskiego szpitala w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nie minęło pół roku od rozpoczęcia pierwszej termomodernizacji obejmującej najważniejsze budynki szpitala tj. pawilony A i B, a już w dniu 17 października Prezes Zarządu Marcin Pluta w obecności Starosty Żyrardowskiego pana Krzysztofa Dziwisza, członków Zarządu Powiatu Żyrardowskiego panów Stanisława Naleja i Krzysztofa Rdesta oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Żyrardowskiego pana Klaudiusza Stusińskiego, podpisał umowę z firmą AMAT reprezentowaną przez Zbigniewa Hordyja, na termomodernizację wraz z OZE 5 pawilonów szpitalnych tj.: budynku Archiwum, budynku Neurologii i Reumatologii, budynku Poradni Zdrowia Psychicznego, budynku Przychodni Specjalistycznej oraz budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Oddziału Medycyny Paliatywnej.

Inwestycja została dofinansowana przede wszystkim ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, która wynosi aż 95% wartości projektu!!!  Podpisanie umowy z wykonawcą poprzedzone było dużym nakładem prac w szczególności pracochłonnymi uzgodnieniami z NFOŚiGW. Przedsięwzięcie dotyczy modernizacji energetycznej ww. budynków, w których będzie realizowany następujący zakres prac:

Budynek Archiwum, ul. Limanowskiego 30, Żyrardów:

 • modernizacja instalacji c.o.,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie stropodachu niewentylowanego,
 • wymiana stolarki okiennej zewnętrznej,
 • wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej,
 • modernizacja wentylacji,
 • modernizacja c.w.u.,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

Budynek Neurologii i Reumatologii „M”, ul. Limanowskiego 30, Żyrardów:

 • modernizacja instalacji c.o.,
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana drzwi zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • docieplenie stropodachów,
 • modernizacja źródła ciepła dla systemu c.w.u.
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

Budynek Poradni Zdrowia Psychicznego „G”, ul. Limanowskiego 30, Żyrardów:

 • modernizacja instalacji c.o.
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • docieplenie stropu,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • modernizacja instalacji c.w.u.,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

Budynek Przychodni Specjalistycznej „I”, ul. Limanowskiego 30, Żyrardów:

 • modernizacja instalacji c.o.
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • docieplenie stropodachu,
 • modernizacja instalacji c.w.u.,
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

Budynek Zakładu Opiekuńczo Leczniczego i Oddziału Medycyny Paliatywnej „C”, ul. Limanowskiego 30, Żyrardów:

 • modernizacja instalacji c.o.
 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • docieplenie stropodachu,
 • docieplenie stropu zewnętrznego,
 • modernizacja źródła ciepła dla systemu c.w.u.
 • wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne LED,
 • montaż paneli fotowoltaicznych.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, zmniejszenia emisji CO2, poprawy warunków użytkowania budynków, wpłynie na promowanie nowych technologii w budownictwie (OZE), wpłynie również na poprawę świadomości ekologicznej obywateli.

Wartość całkowita projektu:                                                       11 078 366,00 PLN

Wartość kwalifikowana projektu:                                               10 734 368,00 PLN

Dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW:       10 197 649,00 PLN

Procentowa wartość dofinansowania z NFOŚiGW:                   95%

Wartość rocznej, zryczałtowanej umowy z firmą AMAT na wykonanie robót budowlanych w ramach kompleksowej termomodernizacji 5 budynków: 9 590 000,00 PLN.

Druga odsłona rewitalizacji Żyrardowskiego Szpitala
Przewiń na górę