Wykaz telefonów

Szczegółowy wykaz numerów telefonów:
Zarząd CZMZ

Sekretariat 46 854 33 88
Fax 46 854 33 04

Dyrektor ds. Lecznictwa
Sekretariat 46 854 33 88
Fax 46 854 33 04

Pielęgniarka Naczelna
Telefon 46 854 32 02

Kierownik Działu Obsługi Technicznej
Telefon 515 410 427

Samodzielne Stanowiska
Specjalista ds. Higieny i Epidemiologii 46 854 33 42
Starszy Inspektor ds. BHP 46 854 33 13

Rejestracja Szpitalna
Rejestracja Szpitalna 46 854 32 60

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
Ordynator 500 308 208
Sekretariat 46 854 32 84
Pielęgniarki 46 854 32 38

Oddział Chorób Wewnętrznych
Ordynator 46 854 33 05
Lekarze 46 854 32 41
Dyżurka Pielęgniarek 46 854 32 98 46 854 32 47
Pielęgniarka Oddziałowa 46 854 33 59
Sala Wzmożonego Nadzoru Kardiologicznego 46 854 32 46

Oddział Chirurgii Ogólnej
Sekretariat 500 308 436
Ordynator 46 854 33 64
Lekarze 46 854 32 79
Lekarze 46 854 33 32
Pielęgniarka Oddziałowa 46 854 32 75
Dyżurka Pielęgniarek 46 854 32 62 46 854 32 80
Sala pooperacyjna 46 854 32 77

Oddział Medycyny Paliatywnej
Ordynator 46 854 32 23
Lekarze 46 854 33 30
Pielęgniarki 46 854 33 23 46 854 32 67

Oddział Neurologiczny
Ordynator i Sekretariat 46 854 33 36
Lekarze 46 854 33 90
Pielęgniarki 46 854 33 39

Oddział Pediatryczny
Lekarze 46 854 32 20
Pielęgniarki 46 854 33 29

Oddział Ginekologiczno – Położniczy
Lekarze 46 854 32 12
Pielęgniarki 46 854 33 62

Oddział Neonatologiczny
Lekarze 46 854 32 69
Pielęgniarki 46 854 32 26

Oddział Otolaryngologiczny sekretariat/zapisy  515 410 191
Oddział Otolaryngologiczny
Ordynator 46 854 33 66
Pielęgniarki 46 854 32 52

Oddział Reumatologiczny
Ordynator 46 854 33 38
Lekarze 46 854 33 37
Pielęgniarki 46 854 33 39
Pielęgniarka Oddziałowa 46 854 32 84

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
515 410 199
500 308 384
Lekarze 46 8543373
Pielęgniarki 46 8543322 46 8543335 46 8543379
Pracownik Socjalny 46 85 43 300


Izba Przyjęć
Izba Przyjęć 46 854 33 25
Fax 46 854 33 80

Pracownia Fizjoterapii
Rejestracja 46 854 32 71

Pracownie diagnostyczne
Rejestracja Pracowni RTG 46 854 33 26
Pracownia USG 46 854 32 87
Pracownia Endoskopowa 46 854 32 17
Pracownia EEG 46 854 32 89
Pracownia Echokardiografii, Pracownia Prób Wysiłkowych 46 854 32 58
Pracownia Tomografii Komputerowej 46 854 33 02 46 854 33 08

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
Kierownik pracowni laboratoryjnej 46 854 32 59
Biochemia / FAX 46 854 33 28
Pracownia Serologiczna i Bank Krwi 46 854 32 72

Apteka
Kierownik Apteki 46 854 33 45
Ekspedycja 46 854 33 68

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Pielęgniarki 46 854 32 76

Centralna Sterylizacja
Centralna Sterylizacja 46 854 33 09

Poradnie Specjalistyczne

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 46 854 32 63
Poradnia kardiologiczna 46 854 33 52
Poradnia Otolaryngologiczna 46 854 32 78
Poradnia Cytologiczna 46 854 32 06
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 46 854 33 91
Poradnia Urologiczna 46 854 33 49
Poradnia Reumatologiczna 46 854 33 82
Poradnia Neurologiczna 46 854 33 95
Poradnia Medycyny Pracy 46 854 32 29

Numery telefonów do Rejestracji Poradni

Rejestracja Poradni: Urologicznej, Ginekologiczno-Położniczej, Kardiologicznej, Laryngologicznej, Dermatologicznej, Reumatologicznej, Neurologicznej 46 854 33 51 46 854 33 10
Rejestracja Poradni: Chirurgii Ogólnej, Preluksacyjnej, Chirurgii Dziecięcej 46 854 33 65
Rejestracja Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc 46 854 33 19

Przewiń na górę