Wstrzymanie wykonywania zabiegów planowych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.
z siedzibą w Żyrardowie, przy ul. Bolesława Limanowskiego 30
informuje, że w związku z trudną sytuacją w
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wywołaną
wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu lekarskiego od dnia
11 stycznia 2021 roku wstrzymane zostaje wykonywanie zabiegów planowych. W tym czasie wykonywane będą wyłącznie podstawowe zabiegi ratujące życie. O wznowieniu pracy Oddziału zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem.

Wstrzymanie wykonywania zabiegów planowych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Przewiń na górę