Kolejne miliony na szpital w przeciągu ostatnich dwóch lat

Kilkadziesiąt lat mieszkańcy Żyrardowa i powiatu czekali na modernizację szpitala. Dotychczas nie było to możliwe ze względu na brak środków. Zarząd Powiat Żyrardowskiego wraz ze Starostą Powiatu Żyrardowskiego Krzysztofem Dziwiszem pozyskał na przełomie ostatnich dwóch lat ponad 15 mln zł, w piątek 19.08.2022 r. podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja 5 budynków należących do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o.” w kwocie 10,2 mln zł! W sumie wsparcie rządowe to ponad 25 mln zł.

Inwestycją objęte zostaną następujące budynki:

  • Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz Oddziału Medycyny Paliatywnej,
  • Oddziału Neurologii, Reumatologii oraz Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
  • Przychodni Specjalistycznej,
  • Poradni Zdrowia Psychicznego,
  • Archiwum.

W uroczystym podpisaniu umowy udział  wzięli m.in.: Pan Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW, Pan Krzysztof Dziwisz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Pan Stanisław Nalej  oraz Pan Krzysztof Rdest – Członkowie Zarządu Powiatu Żyrardowskiego, Pan Klaudiusz Stusiński – Przewodniczący Rady Powiatu Żyrardowskiego,, a także Pan Marcin Pluta – Prezes Zarządu CZMZ sp. z o.o.,

Inwestycja poprawi stan techniczny i estetyczny szpitalnej infrastruktury i przyczyni się do zmniejszenia kosztów energii, co będzie miało wpływ na środowisko i oszczędności. Rewitalizacja obejmie między innymi wymianę okien, pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Dla inwestycji pozyskane zostały już wszelkie wymagane pozwolenia na budowę, a prace budowlane rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku.

To wspaniała radość dla pacjentów i personelu, którzy już za kilka miesięcy będą mogli na własne oczy zobaczyć efekty tych inwestycji. 

Podpisanie umowy jest efektem owocnej współpracy Zarządu Powiatu Żyrardowskiego oraz Zarządu Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego sp. z o.o.

Kolejne miliony na szpital w przeciągu ostatnich dwóch lat
Przewiń na górę