Nowy Dyrektor ds. Lecznictwa Żyrardowskiego Szpitala

Informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Zarząd CZMZ sp. z o.o. konkursu ofert na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa, od dnia 1 stycznia 2024 r. funkcję tę pełniła będzie dr n. med. i nauk o zdrowiu Anna Czajka posiadająca siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe w tym pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu w sektorze opieki medycznej, włada trzema językami obcymi: angielskim, francuskim, hiszpańskim.

Dyrektor ds. Lecznictwa dr n. med. i nauk o zdrowiu Anna Czajka:   

  • absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
  • staż specjalizacyjny z neurologii odbyła w Klinice i Katedrze Neurologii Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie pod opieką Pana prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka,
  • zakres wiedzy poszerzony o trzy kierunki studiów podyplomowych: zarządzanie i monitoring badań klinicznych (KUL), zarządzanie i monitoring w ochronie zdrowia (UW), MBA (UM w Lublinie),
  • obecnie Starszy Asystent Kliniki Neurologii Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie,
  • przez okres ostatnich dwóch lat pełniła funkcję Kierownika Izby Przyjęć Wojskowego Instytutu Medycznego,
  • wykładowca akademicki studiów podyplomowych UM w Lublinie: badania kliniczne, zarządzanie, monitoring i ekspertyza medyczna,
  • laureatka w plebiscycie Hipokrates Neurolog Roku Mazowiecki 2023,
  • autorka 26 publikacji w międzynarodowych czasopismach medycznych,
  • zainteresowania: stany nagłe zagrożenia życia w neurologii – udary mózgu, stany padaczkowe,
  • prywatnie szczęśliwa mama 10-cio letniej Oliwii.
Nowy Dyrektor ds. Lecznictwa Żyrardowskiego Szpitala
Przewiń na górę