Niemożliwe stało się możliwe!

Po kilku dekadach oczekiwań na gruntowny remont i zmianę oblicza Żyrardowskiego Szpitala, w dniu 14 kwietnia Prezes Zarządu Marcin Pluta podpisał umowę z firmą AMAT na termomodernizację dwóch głównych pawilonów szpitalnych: A i B. Inwestycja obejmie między innymi wymianę okien, pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z budową nowych węzłów cieplnych, wymianę oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Prace budowlane rozpoczną się już w najbliższych dniach, a zakończenie inwestycji planowane jest przed końcem bieżącego roku.

Inwestycja została dofinansowana przede wszystkim ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji i wieloletniej pożyczki na ogólną kwotę 6 367 492 zł, a podpisanie umowy z wykonawcą poprzedzone było wieloma tygodniami niezwykle intensywnej pracy mającej na celu pozyskanie i montaż finansowania tej wartej łącznie ponad 12 mln zł inwestycji.

W tym miejscu pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Staroście – Panu Krzysztofowi Dziwiszowi, Wicestaroście – Panu Krzysztofowi Maciejczykowi i oraz całemu Zarządowi oraz Radzie Powiatu Żyrardowskiego za przekazanie środków finansowych w kwocie 4 415 000 zł przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji oraz za ogromne wsparcie w pozyskaniu dotacji celowych z budżetu Miasta Żyrardów oraz Miasta i Gminy Wiskitki, które zdecydowały się przeznaczyć po 700 000 zł na wsparcie termomodernizacji. Za udzielone dofinansowanie serdecznie dziękujemy Prezydentowi Miasta Żyrardów Panu Lucjanowi Krzysztofowi Chrzanowskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki – Panu Rafałowi Miturze oraz Radom obu wymienionych Gmin. Ta wyjątkowa współpraca spowodowała, że niemożliwe stało się możliwe!

Niemożliwe stało się możliwe!
Przewiń na górę