BIP
Facebook

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny Psychiatryczny

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny Psychiatryczny

Poradnią oraz Oddziałem kieruje Marzena Piwowarska - specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia

Informacje kontaktowe:
Telefon: 46 854 32 57

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Godziny pracy Poradni:
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 20:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 20:00
Piątek 09:00 - 18:00

Poradnia świadczy usługi ambulatoryjne w zakresie szerokiej diagnozy psychologicznej i psychiatrycznej oraz leczenia psychiatrycznego, poradnictwa i psychoterapii.   Poradnia zapewnia ponadto opiekę pielęgniarską (np. zlecone Pacjentom injekcje) oraz możliwość konsultacji z pracownikiem socjalnym.  Wyposażona jest w zestaw specjalistycznych testów neuropsychologicznych pozwalających psychologom posiadającym doświadczenie kliniczne na diagnozę funkcji poznawczych (badania wskazane np. przy zmianach otępiennych) oraz intelektualnych.  Współpraca w wieloosobowym zespole specjalistów (psychiatrzy, psychologowie, współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień i Oddział Dzienny Psychiatryczny) pozwala na kompleksową i profesjonalną pomoc.

Wykonywane procedury medyczne:

  • Porady lekarskie (diagnostyczne, terapeutyczne, kontrolne),
  • sesje psychoterapii indywidualnej,
  • sesje psychoterapii rodzinnej,
  • porady psychologiczne (w tym diagnostyczne).

Poradnia oferuje pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00-F99).

W Poradni udziela świadczeń 4 lekarzy specjalistów psychiatrów, 3 psychologów posiadających ukończone studia podyplomowe w zakresie psychoterapii oraz 3 psychologów w trakcie studiów z zakresu psychoterapii lub rozszerzających doświadczenie kliniczne.  Zatrudnione są również 2 pielęgniarki oraz pracownik socjalny.

 

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Godziny pracy Oddziału:
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 14:00
Środa 08:00 - 20:30
Czwartek 08:00 - 13:30
Piątek 08:00 - 13:20

W Oddziale Dziennym Psychiatrycznym zatrudnionych jest 2 psychologów posiadających doświadczenie kliniczne oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu psychoterapii a także terapeuta zajęciowy oraz pielęgniarka. Świadczeń udziela również dwóch psychiatrów.

Oddział oferuje możliwość diagnozy lekarskiej i pełen program opieki obejmujący 5 godzin zajęć dziennie od poniedziałku do piątku.  W ramach codziennych zajęć odbywa się psychoterapia oraz terapia zajęciowa (w formie art terapii, biblioterapii itp.).   Każdy  z Pacjentów ma możliwość korzystać regularnie z konsultacji lekarskiej podczas pobytu na oddziale.  W trakcie zajęć Pacjenci otrzymują posiłek (drugie śniadanie).   Każdy z uczestników może skorzystać z pobytu na oddziale do 60 dni w roku.   Kompleksowa i specjalistyczna opieka daje możliwość lepszej opieki dla Pacjentów, którzy wymagają bardziej intensywnej opieki niż terapia ambulatoryjna (w Poradni).

W zajęciach uczestniczy niewielka grupa osób (do 7 uczestników), co daje Pacjentom duży komfort i możliwość indywidualnego zajęcia się zgłaszanymi problemami.

Oddział oferuje pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania (F00-F99) z wyłączeniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych (F10-F19) oraz upośledzenia umysłowego (F71-79).