BIP
Facebook

Oddział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny

Koordynator: Beata Bielecka - lekarz specjalista reumatolog
Pielęgniarka oddziałowa: Agnieszka Biegańska - magister pielęgniarstwa.

Numery telefonów:
Kordynator:  46 854 33 36
Lekarze: 46 854 33 90; 46 854 32 85
Pielęgniarki: 46 854 33 39

W Oddziale Neurologicznym zatrudnionych jest 4 lekarzy, 10 pielęgniarek, technik fizjoterapii oraz fizjoterapeuta. Oddział liczy 30 łóżek w tym dwułóżkową salę intensywnej opieki  medycznej z monitorowaniem podstawowych funkcji życiowych, wyposażoną w:

 • kardiomonitory
 • pulsoksymetry
 • defibrylator
 • aparat EKG

Oddział Neurologiczny posiada również następujące gabinety:

 • zabiegowy
 • fizykoterapii
 • salę gimnastyczną
 • pracownię EEG

Zakres usług leczniczo-diagnostycznych świadczonych w Oddziale Neurologicznym obejmuje m. in.:

 • leczenie niedokrwiennych i krwotocznych udarów mózgu
 • nowotwory CUN
 • padaczka i inne zaburzenia świadomości
 • choroby nerwów obwodowych i choroby mięśni
 • stwardnienie rozsiane i pokrewne choroby demielinizacyjne
 • choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
 • zespoły bólowe korzeniowe o różnej etiologii
 • diagnostyka bólów i zawrotów głowy
 • Badania EMG -  usługa świadczona przez podmiot zewnętrzny
 • Badanie USG Dopplera tętnic szyjnych -  usługa świadczona przez podmiot zewnętrzny

Oddział posiada akredytację uprawniającą do prowadzenia specjalizacji lekarzy w zakresie neurologii.