BIP
Facebook

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddziałem kieruje po. Ordynatora lekarz Ewa Lenkiewicz - specjalista onkologii klinicznej i medycyny paliatywnej.
Pielęgniarka koordynująca: mgr Katarzyna Muranowicz
Psycholog oddziału: Agnieszka Kacprzak
Rehabilitant: Tomasz Goliński

Informacje kontaktowe:
Numery telefonów:
Ordynator:  46 854 32 23
Lekarze: 46 854 33 30
Pielęgniarki: 46 854 32 67, 46 854 33 23

W oddziale pracuje 11 osobowy zespół pielęgniarek posiadających kursy kwalifikacyjne i specjalizacyjne umożliwiające pracę w oddziale medycyny paliatywnej. Oddział medycyny paliatywnej zajmuje się leczeniem pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, u których zakończono leczenie przyczynowe. Udzielana jest wszechstronna pomoc medyczna, psychologiczna i duchowa, przez lekarzy, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta, kapelana, a także wolontariuszy. Celem pomocy jest niesienie pacjentowi ulgi w cierpieniu, zaspokojenie jego potrzeb, a także pomoc współcierpiącej rodzinie.

Pomoc tę realizujemy przede wszystkim poprzez:

  • leczenie przeciwbólowe
  • przetaczanie płynów i preparatów krwiozastępczych
  • leczenie objawowe w chorobie nowotworowej
  • profilaktykę i leczenie odleżyn
  • żywienie dojelitowe i przy określonych wskazaniach pozajelitowe
  • rehabilitację
  • wsparcie psychologiczne i duchowe