BIP
Facebook

Oddział Chorób Wewnętrznych

 

Ordynator dr n. med. Cezary Chmielecki - specjalista chorób wewnętrznych

p.o. Pielęgniarki  Oddziałkowej: mgr Katarzyna Gnysińska

Informacje kontaktowe:

Numery telefonów:

Ordynator: 46 854 33 05

Lekarze: 46 854 32 41

Pielęgnarki: 46 854 32 98, 46 854 32 47

W oddziale pracuje 8 lekarzy, 35 pielęgnarek oraz ratownik medyczny. w Oddziale znajduje sie 60 łóżek. Oddział chorób wewnętrznych zapewnia całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską: diagnostykę i leczenie oraz pielęgnowanie chorych. W oddziale wydzielona jest 8 -łóżkowa sala "intensywnej opieki kardiologicznej". Każde stanowisko wyposażone jest w kardiomonitor, aparat do tlenoterapii oraz inne urządzenia: pompy infuzyjne, ssaki, defibrylator, aparat EKG.

 

W oddziale chorób wewnetrznych funkcjonują również pracownie diagnostyczne:

  • Pracownia Prób Wysiłkowych; Holtera EKG, Holter Ciśnieniowy
  • Pracownia Echo Serca
  • Pracownia EKG