BIP
Facebook

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane zarówno przez lekarza jak i pielęgniarkę poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Ten niezwykle ważny dla lokalnych mieszkańców obszar działalności medycznej po długiej nieobecności  dnia 1 stycznia 2012 roku wrócił do Żyrardowskiego Szpitala. O tym, jak ważna jest to komórka działalności medycznej może świadczyć ogromna liczba udzielonych porad ambulatoryjnych, która tylko w pierwszych 10 miesiącach funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej wyniosła ponad 8500.

Jeśli ktoś czuje się źle i chce zasięgnąć porady lekarskiej lub skorzystać z pomocy pielęgniarki, powinien zgłosić się do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej lub zatelefonować pod specjalny numer telefonu, który został uruchomiony dla tego rodzaju świadczenia.

Numery telefonów do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Telefon stacjonarny 46 854 32 30
Telefon komórkowy  (lekarz) 782 990 999
Telefon Komórkowy (pielęgniarka) 783 990 999

Godziny funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
Poniedziałek - Piątek w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego
Soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do  8.00 dnia następnego.

NŚOZ zapewnia pomoc lekarską i pielęgniarską  w przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia oraz wykonywania zabiegów wynikających z konieczności zachowania ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane ambulatoryjnie bądź w domu pacjenta ( tylko w uzasadnionych przypadkach).

Świadczenia są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) oraz płatne dla pacjentów nieposiadających ubezpieczenia (tzw świadczenia komercyjne).

Porady udzielane są bez skierowania.

Dyżurujący w przychodni lekarz  i pielęgniarka udziela porad:
•    w warunkach ambulatoryjnych, w szpitalu;
•    w domu pacjenta (wyłącznie w przypadkach medycznie uzasadnionych);
•    telefonicznie.

Zawsze, kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego - 999. Karetka wyposażona w specjalistyczny sprzęt ma fachowy zespół ratowniczy, który szybko dojedzie pod wskazany adres. Nie bójmy się, że będziemy musieli zapłacić za wezwanie pogotowia. Przyjmujący zgłoszenie dyspozytor potrafi ocenić czy stan zdrowia pacjenta wymaga wysłania karetki, czy też odesłania do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (wyjazdowej lub ambulatoryjnej).