BIP
Facebook

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz przechowywanie zwłok

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Informujemy że wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej (zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) jest następująca:

  • sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji medycznej - 0,30 zł
  • sporządzenie jednej strony wyciągu, odpisu - 7,00 zł
  • udostepnienie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 1,60 zł

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis zasad udostępniana dokumentacji medycznej, a także wzór wniosku o jej udostępnienie.

Opłaty za przechowywanie zwłok

Informujemy że przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godziny podlega opłacie w wysokości 60 zł za każdą rozpoczętą dobę.