BIP
Facebook

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik: lek. Krystyna Ruszkowska
Pielęgniarka Koordynująca: mgr Katarzyna Muranowicz

 

Numery telefonów:
Dyżurka pielęgniarek: 48 500 308 384
Lekarze: 46 854 33 73
Pielęgniarki: 46 854 33 22, 46 854 33 35, 46 854 33 79

W oddziale pracuje 3 lekarzy w tym lekarz psychiatra, psycholog, terapeuta zajęciowy, logopeda a także sześcioosobowy zespół rehabilitantów posiadający pełne kwalifikacje, oraz  dwudziestoosobowy zespół pielęgniarski posiadający kursy kwalifikacyjne i specjalizacyjne do pracy w opiece długoterminowej.

ZOL zajmuje się całodobową pielęgnacją, rehabilitacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych, które mają ukończony proces diagnostyczny i w ocenie stanu funkcjonalnego skalą Barthel, nie przekroczyły 40 punktów. Zakład nie przyjmuje osób, u których wiodącym schorzeniem jest choroba psychiczna i nowotworowa.

Podstawowy zakres świadczeń udzielanych w ZOL obejmuje:

  • Pielęgnację pacjentów,
  • Profilaktykę i leczenie odleżyn,
  • Żywienie dojelitowe,
  • Pielęgnację ran, przetok, zgłębników,
  • Rehabilitację,
  • Wsparcie psychologiczne i duchowe,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi.

W Zakładzie przestrzegane są procedury obowiązujące w szpitalu, w razie potrzeby możliwe są konsultacje lekarzy specjalistów zatrudnionych w szpitalu, ewentualnie hospitalizacja Pacjentów.