BIP
Facebook

Pododdział Neonatologiczny

Pododdział Neonatologiczny

Oddziałem kieruje Ordynator lekarz Maria Sikorska – pediatra, specjalista neonatolog.
Położna oddziałowa: mgr Ewa Pawoniak

Informacje kontaktowe:
Numery telefonów:
Lekarze: 46 854 32 69
Pielęgniarki: 46 854 32 26

W oddziale pracuje 2 lekarzy, 5 położnych oraz 5 pielęgniarek.

Pododdział Neonatologiczny CZMZ Sp. z o.o. wyposażony jest w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną m. in.: stanowisko resuscytacyjne, Neo-Puff, otwarty inkubator, inkubatory zamknięte, CPAP – do wspomagania oddechu, pulsoksymetry, pompy infuzyjne a także inny sprzęt medyczny. Pododdział neonatologiczny pracuje w systemie Rooming-in tzn. matka z dzieckiem. Istnieje możliwość odbywania lekarskiego stażu podyplomowego i praktyk położniczo-pielęgniarskich. Pododdział uczestniczy w realizacji Programu Wczesnego Wykrywania Wad Słuchu u Noworodka. Wykonuje podstawowe czynności pielęgnacyjno-diagnostyczne i lecznicze chorego noworodka i wcześniaka zgodnie z założeniami trójstopniowej opieki neonatologicznej.