BIP
Facebook

Misja Podmiotu Leczniczego

Misja Żyrardowskiego Szpitala brzmi:

"W Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. stale dążymy do podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych i nieustannie zmieniamy się na lepsze."

CZMZ Sp. z o.o.
~ szpital przyjazny pacjentowi

Szpital w Żyrardowie założony został w 1884 r. Podmiot w roku 2011 przekształcony został w spółkę prawa handlowego o nazwie Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. Spółka świadczy szeroki zakres usług medycznych. W jej skład oprócz Szpitala wchodzą również inne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, takie jak Przychodnia Specjalistyczna, Zakład Diagnostyki oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Od początku działalności spółki funkcję Prezesa Zarządu pełni Pani Danuta Ciecierska. Szpital dysponuje 387 łóżkami, które rozmieszczone są w dziesięciu oddziałach oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Mocną stroną CZMZ Sp. z o.o. jest kompetentna i doświadczona kadra medyczna oraz nieustanne inwestowanie w nowoczesny sprzęt. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. zatrudnia pracowników w oparciu o różne formy zatrudnienia i obejmuje swoim zasięgiem przede wszystkim około 73 000 mieszkańców Powiatu Żyrardowskiego. Podążając za rozwijającą się gospodarką rynkową Spółka wprowadziła do swojej oferty szeroki zakres usług komercyjnych. Celem CZMZ Sp. z o.o. jest ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług medycznych, zaspokajanie wciąż zmieniających się potrzeb pacjentów, a także dalsze rozszerzanie zakresu oferowanych usług.