BIP
Facebook

Dane teleadresowe

 

 

 

 

"Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego" Sp. z o.o.

ul.Limanowskiego 30
96-300 Żyrardów

tel: 46 855 20 11
fax: 46 855 35 27
sekretariat: 46 854 33  88

NIP:             838-18-43-603
REGON:      143149671
Numer KRS: 0000390318

e-mail: sekretariat@szpitalzyrardow.pl
           zamowienia@szpitalzyrardow.pl

Szczegółowy wykaz numerów telefonów:

Zarząd CZMZ  
Sekretariat 46 8543388
Fax 46 8543304
   
Dyrektor ds. Lecznictwa  
Sekretariat 46 8543388
Fax 46 8543304
   
Pielęgniarka Naczelna    
Telefon 46 8543202
   
Samodzielne Stanowiska  
Specjalista ds. Higieny i Epidemiologii 46 8543342
Starszy Inspektor ds. BHP 46 8543313
   
Rejestracja Szpitalna  
Rejestracja Szpitalna 46 8543260
   
Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej  
Sekretariat

46 8543284

Pielęgniarki 46 8543238
   
Oddział Chorób Wewnętrznych  
Ordynator 46 8543305
Lekarze 46 8543241
Dyżurka Pielęgniarek 46 8543298
46 8543247
Pielęgniarka Oddziałowa 46 8543359
Sala Wzmożonego Nadzoru Kardiologicznego 46 8543246
   
Oddział Chirurgii Ogólnej  
Ordynator 46 8543364
Lekarze 46 8543279
Lekarze 46 8543332
Pielęgniarka Oddziałowa 46 8543275
Dyżurka Pielęgniarek

46 8543262
46 8543280

Sala pooperacyjna 46 8543277
   
Oddział Medycyny Paliatywnej  
Ordynator 46 8543223
Lekarze 46 8543330
Pielęgniarki 46 8543323
46 8543267
   
Oddział Neurologiczny  
Ordynator i Sekretariat 46 8543336
Lekarze 46 8543390
46 8543285
46 8543277
Pielęgniarki 46 8543339
   
Oddział Pediatryczny  
Lekarze 46 8543220
Pielęgniarki 46 8543329
   
Oddział Ginekologiczno - Położniczy  
Lekarze 46 8543212
Pielęgniarki 46 8543362
   
Oddział Neonatologiczny  
Lekarze 46 8543269
Pielęgniarki 46 8543226
   
Oddział Otolaryngologiczny  
Ordynator 46 8543366
Pielęgniarki 46 8543252
   
Oddział Reumatologiczny  
Ordynator 46 8543338
Lekarze 46 8543237
Pielęgniarki 46 8543238
Pielęgniarka Oddziałowa 46 8543284
   
Zakład Opiekuńczo - Leczniczy  
Lekarze 46 8543373
Pielęgniarki 46 8543322
46 8543335
46 8543379
   
Izba Przyjęć  
Izba Przyjęć 46 8543325
Fax 46 8543380
   
Poradnia Rehabilitacyjna  
Rejestracja 46 8543271
   
Pracownie diagnostyczne  
Rejestracja Pracowni RTG 46 8543326
Pracownia USG 46 8543287
Pracownia Endoskopowa 46 8543217
Pracownia EEG 46 8543289
Pracownia Echokardiografii, Pracownia Prób Wysiłkowych 46 8543258
Pracownia Tomografii Komputerowej 46 8543302
46 8543308
   
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej  
Kierownik pracowni laboratoryjnej 46 8543259
Biochemia / FAX 46 8543328
Punkt pobrań krwi 46 8543340
Pracownia Serologiczna i Bank Krwi 46 8543272
   
Apteka  
Kierownik Apteki 46 8543345
Ekspedycja 46 8543368
   
Oddział Intensywnej Terapii i Ratownictwa Medycznego  
Pielęgniarki 46 8543276
   
Centralna Sterylizacja  
Centralna Sterylizacja 46 8543309
   
Poradnie Specjalistyczne  
Rejestracja Poradni: Urologicznej, Ginekologiczno-Położniczej, Kardiologicznej, Laryngologicznej, Dermatologicznej, Reumatologicznej, Neurologicznej 46 8543351
46 8543310
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna 46 8543371
Poradnia kardiologiczna 46 8543352
Rejestracja Poradni: Chirurgii Ogólnej, Preluksacyjnej, Chirurgii Dziecięcej 46 8543365
Pielęgniarka Koordynująca 46 8543263
Poradnia Otolaryngologiczna 46 8543278
Poradnia Cytologiczna 46 8543206
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 46 8543391
Poradnia Urologiczna 46 8543349
Poradnia Dermatologiczna 46 8543385
Poradnia Reumatologiczna 46 8543382
Poradnia Neurologiczna 46 8543395
Poradnia Medycyny Pracy 46 8543229
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 46 8543319
Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu 46 8543257